Kære kunder og plantevenner, 


Næste åbne dage i august er onsdag den 23 og torsdag den 24 august. Begge dage fra 15-18

Sæt lige kryds i kalenderen den 10 sept. på Havens Dag, hvor jeg holder et ret godt udsalg af planter, jeg ikke skal forhandle mere. 

Denne hjemmeside bliver til august afløst af en blog med det samme navn, og derfor sker der ingen videre opdateringer her.


  
 

De bedste sommerhilsner fra Birgit Reimer  Besøg os på Facebook