Kære kunder og plantevenner, 

 onsdag den 21 juni 15-18 og torsdag den 22 juni 15-18 er mine næste åbne dage. 

Denne hjemmeside bliver til august afløst af en blog med det samme navn, og derfor sker der ingen videre opdateringer her.


  
 

De bedste sommerhilsner fra Birgit Reimer  



Besøg os på Facebook