Kære kunder og plantevenner, 

 onsdag den 3 maj 15-18 og torsdag den 4 maj 15-18 er mine næste åbne dage. Stauderne og jeg håber på varmere vejr. 

rettelse: vores havedag sammen med Hillerød staudegartneri er søndag den 21 maj fra 10-15.

Denne hjemmeside bliver til august afløst af en blog med det samme navn, og derfor sker der ingen videre opdateringer her.


  
 

De bedste forårshilsner fra Birgit Reimer  Besøg os på Facebook